„Nowoczesność, duma i tradycja. Od XIX-wiecznych gabinetów naukowych do współczesnych pracowni Uniwersytetu Warszawskiego”