Plansza tytulowa Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejną odsłoną wystawy pt. „Muzea uczelniane – Jesteśmy”. Tym razem ekspozycja prezentowana jest na naszym Uniwersytecie.
 
Celem wystawy jest zwrócenie uwagi środowiska akademickiego na istnienie niezwykle ciekawych, a wciąż mało docenianych uczelnianych placówek muzealnych. Mamy nadzieję, że wystawa przyczyni się do podniesienia świadomości znaczenia dziedzictwa uniwersyteckiego w Polsce i zachęci do zgłębienia tajemnic historii nauki. Na ekspozycji zaprezentowano dorobek, osiągnięcia oraz plany na przyszłość muzeów uczelni wyższych, m.in.: w Rzeszowie, Gdańsku, Białymstoku, Opolu, Gdyni, Toruniu i Lublinie.
 
Pokaz na Uniwersytecie Warszawskim potrwa do 01 kwietnia 2015 r. Wystawę można oglądać w budynku Starej Biblioteki UW, Krakowskie Przedmieście 26/28.

 
 

Pracownia R. Kapuścińskiego na Pustola 16, lata 80. XX w. Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot zapraszają 23 stycznia 2015 r. o godz. 19.00 do Sali Kolumnowej w Gmachu Pomuzealnym (siedziba Instytutu Historycznego UW, Krakowskie Przedmieście 26/28) na wieczór poświęcony Ryszardowi Kapuścińskiemu w 8. rocznicę Jego śmierci. W programie między innymi: wręczenie przez Alicję Kapuścińską czwartego stypendium Fundacji Herodot dla młodego dziennikarza oraz koncert Kwartetu Smyczkowego Opium. Patron wieczoru: Wydział Historyczny UW

 

Stowarzyszenie Muzealników Polskich 2 grudnia br. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.  Najważniejszym punktem tego zebrania było przyjęcie uchwały o powołaniu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia  Muzealników Polskich.

W drugiej części wczorajszego spotkania odbyło się także posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Zarządu Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOM. Podczas spotkania głos zabierali m.in.: Michał Niezabitowski-Przewodniczący Komitetu Programowego I Kongresu Muzealników Polskich, Edward Chudzik-zastępca dyr. ds. organizacyjno-prawnych w Narodowym Centrum Nauki, prof. Piotr Majewski-dyr. Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Jacek Miler-dyr. Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Dorota Folga-Januszewska-przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.

Warszawa, 02-12-2014 r. Warszawa, 02-12-2014 r.
 
 

 
 
Wspólna granica Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na spotkanie podsumowujące projekt pt.: “Wspólna granica-wspólne dziedzictwo. Nowe spojrzenie na twierdze polskie i tureckie nad Dniestrem”. Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2014 r. (czwartek) o godzinie 14.00, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Kampus Główny UW). W ramach posiedzenia zaplanowane są: wystąpienia specjalistów i uczestników projektu, prezentacja materiałów promujących projekt, prezentacja strony internetowej, krótka konferencja prasowa. Po spotkaniu zapraszamy do budynku Starej Biblioteki UW, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy posterów, prezentujących zamki i twierdze nad Dniestrem.
 

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji na stronie: www.borderoftheculturas.archeo.uw.edu.pl

 
 
Akt Fundacyjny UW Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wykład dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jerzego Miziołka pt. „Powstanie Uniwersytetu Warszawskiego w świetle najnowszych badań”; 20 listopada o godz. 17.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.
 
W 2016 r. będzie miała miejsce kulminacja obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Badania prowadzone w archiwach Warszawy, jak również pogłębiona lektura tekstów źródłowych z epoki, pozwalają na bardziej szczegółowe omówienie wydarzeń z lat 1808-1815, których efektem było utworzenie uczelni. Wykład dostarcza także okazji do przypomnienia roli Stanisława Kostki Potockiego oraz Stanisława Staszica w tym dziele.