Wykład prof. Szewacha Weissa o Menachemie Beginie – nobliście, absolwencie UW