Wykład otwarty „Od Wilna do Heidelbergu. Jubileusze europejskich szkół wyższych w okresie międzywojennym”, 29.03.2017