Wystawa „Niepodległe uczelnie. Doktorzy honoris causa w Polsce w latach 1918–1939”