Wspólna granica Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na spotkanie podsumowujące projekt pt.: “Wspólna granica-wspólne dziedzictwo. Nowe spojrzenie na twierdze polskie i tureckie nad Dniestrem”. Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2014 r. (czwartek) o godzinie 14.00, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Kampus Główny UW). W ramach posiedzenia zaplanowane są: wystąpienia specjalistów i uczestników projektu, prezentacja materiałów promujących projekt, prezentacja strony internetowej, krótka konferencja prasowa. Po spotkaniu zapraszamy do budynku Starej Biblioteki UW, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy posterów, prezentujących zamki i twierdze nad Dniestrem.
 

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji na stronie: www.borderoftheculturas.archeo.uw.edu.pl

 
 
Akt Fundacyjny UW Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wykład dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jerzego Miziołka pt. „Powstanie Uniwersytetu Warszawskiego w świetle najnowszych badań”; 20 listopada o godz. 17.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.
 
W 2016 r. będzie miała miejsce kulminacja obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Badania prowadzone w archiwach Warszawy, jak również pogłębiona lektura tekstów źródłowych z epoki, pozwalają na bardziej szczegółowe omówienie wydarzeń z lat 1808-1815, których efektem było utworzenie uczelni. Wykład dostarcza także okazji do przypomnienia roli Stanisława Kostki Potockiego oraz Stanisława Staszica w tym dziele.

 
 
plakat  I Spotkań z Niepodległością Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza do udziału w projekcie SPOTKANIA MUZEALNE Z NIEPODLEGŁOŚCIĄ. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
 
I. edycja SPOTKAŃ: odbędzie się 24 października 2014, Pałac Kazimierzowski. Sala im. J. Brudzińskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Program konferencji

Problematyka SPOTKAŃ będzie dotyczyła polskich dróg do Niepodległości w okresie 1904-1918. W szczególności chcemy uwzględnić główne wątki związane z działalnością partii i innych organizacji społeczno-politycznych o charakterze niepodległościowym, formowaniem i rozwojem działalności organizacji bojowych, paramilitarnych, formacji wojskowych, a ponadto z aktywnością licznych organizacji społecznych działających na rzecz uświadomienia narodowego, kształtowania tożsamości narodowej oraz postaw patriotycznych. Organizatorzy zapraszają zainteresowane muzea, archiwa i biblioteki naukowe do udziału w I. edycji SPOTKAŃ, którą organizujemy w roku obchodów 100-lecia Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Przewiduje się, że podczas tegorocznych SPOTKAŃ, dotyczących przede wszystkim polskiego udziału w I wojnie światowej, odbędą się prezentacje multimedialne w dwóch kategoriach: 1. Zbiory i kolekcje, 2. Działalność wystawiennicza. (more…)

 

Śladami Chopina Na kolejną odsłonę wystawy “Śladami Chopina” zapraszamy do Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Wystawę można tam oglądać do 13.02.2015 r., codziennie w godzinach 12.00-20.00. Wstęp wolny. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

 
 
Plakat Krybar w Powstaniu Warszawskim W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na jej uroczyste obchody w dniu 1 sierpnia 2014 r. W ramach uroczystości zostanie otwarta wystawa plenerowa „Krybar w Powstaniu Warszawskim”, którą będzie można oglądać do 5 września br. na dziedzińcu przed Gmachem Starej Biblioteki UW, Krakowskie Przedmieście 26/28.
 
Powstanie Warszawskie kojarzy się społeczności Uniwersytetu Warszawskiego przede wszystkim z walkami o teren uczelni, które rozegrały się w sierpniowe i wrześniowe dni 1944 r. W trakcie trzech ataków na ten niezwykle silnie umocniony niemiecki punkt oporu, Powstańcy wykazali się determinacją i poświęceniem. To tu, na najbliższych ulicach, tuż przy bramie Uniwersytetu i wśród jego zabytkowych gmachów, napisany został jeden z najbardziej dramatycznych rozdziałów Powstania Warszawskiego w 1944 r.
 
Pierwsza próba wdarcia się na teren uczelni przy Krakowskim Przedmieściu została podjęta przez VIII zgrupowanie „Krybar” w dniu wybuchu Powstania. Oddziały „uniwersyteckich bojowników” uderzyły na pozycje niemieckie kilkanaście minut przed oficjalnym początkiem zrywu narodowego. Niestety, natarcie to – przeprowadzone zarówno od strony ul. Oboźnej, jak i ul. Gęstej – zakończyło się niepowodzeniem. Niedostatecznie uzbrojeni polscy żołnierze nie mogli przedrzeć się przez wyjątkowo dobrze zabezpieczone stanowiska Niemców. Od strony skarpy chroniły je linie podwójnych zasieków z drutu kolczastego oraz rowy strzeleckie. W czasie tego zuchwałego ataku Powstańcom udało się jedynie na krótko zdobyć budynek Auditorium Maximum, spalony już wcześniej przez okupantów. Wielkim sukcesem pierwszych dni Powstania okazało się natomiast zdobycie ważnej strategicznie elektrowni przy ul. Dobrej, zapewniającej prąd dla całego śródmieścia Warszawy. (more…)