Muzeum UW

Mgr Anna Bińkowska

  |   Pracownicy

e-mail: abinkowska@adm.uw.edu.pl

Absolwentka Zakładu Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych Instytutu Archeologii UW oraz studiów podyplomowych „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej”.

Stypendia, staże i praktyki:

2010/2011 – stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2009/2010 – staż w Zakładzie Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2010 – stypendium naukowe Robert Anderson Charity Trust w Londynie.

Udział w wybranych konferencjach:
12 III 2010 – udział w interdyscyplinarnej konferencji Antyk, antyk! Kulturowa recepcja tradycji antycznej w epoce postmodernistycznej, tytuł referatu „Klasyka a nowoczesność. Antyczne inspiracje w warszawskiej rzeźbie publicznej okresu dwudziestolecia międzywojennego”.
24 XI 2009 – udział w sesji naukowej IS PAN Międzynarodowa wystawa „Świat Jutra”, Nowy Jork 1939, tytuł referatu „W poszukiwaniu nowojorskich rzeźb – przypadek Karola Tchorka”.

Wybrane publikacje:

W poszukiwaniu nowojorskich rzeźb – przypadek Karola Tchorka, [złożone do druku, materiały z sesji naukowej IS PAN].

Marmur na mokro, „LiteRacje” 003 (18) 2010, s. 91-97.

Klasyka a nowoczesność. Antyczne inspiracje w warszawskiej rzeźbie publicznej dwudziestolecia międzywojennego, „Zeszyty Archeologiczne i Humanistyczne Warszawskie” 2, 2010, s. 93-117.

Dzień, Zmiech i Noc. Rzeźby Igora Mitoraja w Agrygencie, „Orońsko” 3 (88) 2012, s. 27-28.

Od zera do bohatera czyli problemy tworzenia programu edukacji kulturalnej w muzeum uniwersyteckim [złożone do druku w: „Edukacja Artystyczna. Sztuka/Edukacja/Kultura. Teoria i Praktyka”]

Zapomnianego artysty fascynacje włoskie, „Polonia Włoska. Biuletyn Informacyjny” nr 1-2 (65/63) 2012, s. 41-44.