Muzeum UW

Wicedyrektor Dr Hubert Kowalski

  |   Pracownicy

 
tel. kontaktowy: + 48 698 637 179,
e-mail: hkowalski@adm.uw.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych m.in. w „Roczniku Warszawskim”, „Kronice Zamkowej” i „Kontekstach”. Zajmuje się recepcją kultury artystycznej starożytnej Grecji i Rzymu w sztuce polskiej XVIII i XIX wieku. Opiekun koła Naukowego Recepcji Antyku – Ars Antica w Instytucie Archeologii UW. Koordynator projektu Wisła – interdyscyplinarne badania dna rzeki. Inicjator ustawienia gipsowego posągu Uranii na kampusie UW. Stypendysta Miasta st. Warszawy w latach: 2010 i 2011, Fundacji Lanckorońskich w Rzymie oraz Instytutu Warburga w Londynie.

Najważniejsze publikacje:

– Antyczne tradycje w dekoracji rzeźbiarskiej gmachów Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim, Warszawa 2008.

– Chopin among artists and scholars, Warszawa 2010, (razem z Jerzym Miziołkiem).

– Uniwersytet Warszawski i młody Chopin, Warszawa 2013, (razem z Jerzym Miziołkiem).

– Nieznany relief klasycystyczny w Gimnazjum Realnym (Szkole Głównej), [w:] Ars et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, red. J. Miziołek, Warszawa 2003.

– The history of regal and university collection of plaster casts in Warsaw, Plaster Casts of the Works of Art. History of Collections. Conservation. Exhibition. Practice, red. W. Marcinkowski, T. Zaucha, Kraków 2010, s. 37 – 51.

– Dzieje pierwszego artystycznego zamówienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Cykl malarski w Chambre des Seigneurs, Kronika Zamkowa, t. 42, 2001, s. 137 – 166.