Muzeum UW

zaprFRK17_int 2:herodot

Ryszard Kapuściński in memoriam

  |   Aktualności

W imieniu Muzeum UW i Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego Herodot zapraszamy na wieczór poświęcony słynnemu reportażyście w dziesiątą rocznicę jego śmierci. Uroczystość odbędzie się w niedzielę, 22 stycz­nia 2017 roku o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego UW. Podczas spotkania zostanie ogłoszone nazwi­sko Lau­re­ata VI Kon­kursu Sty­pen­dial­nego organizowanego przez Fundację Herodot.

 

W pro­gra­mie mię­dzy innymi:

– wrę­cze­nie przez Panią Ali­cję Kapu­ściń­ską szó­stego sty­pen­dium Fun­da­cji Hero­dot dla mło­dego dziennikarza;

– reci­tal wio­lon­cze­li­sty Mar­cina Zdunika.

 

Wstęp na wydarzenie jest wolny, należy jednak zgłosić wcześniej chęć udziału: kontakt@fundacjaherodot.com.pl lub 783 176 097 (poniedziałek–piątek, w godz. 10.00–11.00 i 16.00–17.30).

Zapraszamy!