Muzeum UW

Dr Adam Tyszkiewicz

  |   Pracownicy

tel. + 48 608 603 719
e-mail: atyszkiewicz@adm.uw.edu.pl

 

Absolwent archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również podyplomowe Studia Menedżerów Turystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe Studium Varsavianistyczne na UW. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Stypendysta fundacji Roberta Andersona w Londynie, fundacji Lanckorońskich oraz Queen’s University w Belfaście. Wykładowca na Podyplomowym Studium Varsavianistycznym oraz na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysłodawca i organizator cyklu wykładów „Uniwersytet Warszawy”, odbywających się w każdą ostatnią środę miesiąca w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnik po Warszawie.

Wybrane publikacje:

Aleksander Gieysztor – opiekun akademickiego ceremoniału Universitatis Varsoviensis, w: E. Kulecka (red.) Aleksander Gieysztor w pamięci i badaniach historycznych, Warszawa 2017, s. 149-174.

Tadeusz Kościuszko w murach Szkoły Rycerskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, „Almanach Warszawy”, t. XI, 2017, s. 173-187.

Rola Stanisława Kostki Potockiego w kształtowaniu dziedzictwa materialnego i prestiżu Uniwersytetu Warszawskiego, „Studia Wilanowskie”, t. XXIV, 2017, s. 55-74.

Tadeusz Kościuszko – legenda polskiego Cyncynata w: Tadeusz Kościuszko: historia, współczesność, przyszłość: relacje i zależności, red. M.J. Żychowska, Kraków 2017, s. 8599.

Wileński nagrobek Józefa Bielińskiego, „Spotkania z zabytkami”, nr 1-2, 2017, s. 15-17.

200 years od the University of Warsaw. Events, symbols and students, „CIAN’, vol 19, 2, 2016, s. 265-280.

Jak reaktywowano Uniwersytet Warszawski 100 lat temu, „Kronika Warszawy”, 1 (151), 2015, s. 32-58.

Józef Piłsudski w murach warszawskiej Alma Mater, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. LII, 2015, s. 81-107.

Zaginiona tablica ku chwale Legii Akademickiej, „Spotkania z Zabytkami”, nr 11-12, listopad-grudzień 2014, s. 70-72

Liceum Warszawskie Chopina i Kolberga, „Stolica” 9 (2269), 2014, s. 33-36.

Moc Królewskiej oracji. Porwanie Stanisława Augusta w obrazie ołtarza kościoła pw. Św. Karola Boromeusza na Powązkach, ,,Kronika Zamkowa” 1-2 (65-66) 2013, s. 59-74. ( z. Jerzym Miziołkiem)

Laurki i krytyka, Portret Henryka Sienkiewicza autorstwa Kazimierza Mordasewicza w zbiorach Muzeum UW, ,,Uniwersytet Warszawski” 5 (65), 2013, s. 36-38.

Ogród Saski w projektach Henryka Marconiego, „Spotkania z Zabytkami”, nr 11-12, listopad-grudzień 2012, s. 24-31.

Fontanny Uniwersytetu Warszawskiego – wczoraj, dziś i jutro, „Uniwersytet Warszawski” 3 (58), 2012, s. 58-59.

Wisła, Królowa Polskich Rzek w sztuce, „Stolica” 5 (2230), 2011, s. 10-14

Recenzja książki – Jean Marcel Humbert, Clifford Price (red.), ,,Imhotep Today: Egyptianizing Architecture”, University London Press 2003, ,,Biuletyn Historii Sztuki, 2, 2006, s. 245 – 252

Wybrane wystawy na Uniwersytecie Warszawskim:

„Dwie dekady z dziejów Uniwersytetu Warszawskiego” 1811-1821, 2003-2013”, 2014

„Krybar w Powstaniu Warszawskim”, 2014

„Przez Oświatę do wolności”, 2015

„Universite de Varsovie hier et aujourd’hui”, 2017

„Farmacja na Uniwersytecie Warszawskim”, 2017

„Józef Brudziński i ruch niepodległościowy na Uniwersytecie Warszawskim”, 2017

„Uniwersytet Warszawski na tle europejskich tradycji akademickich”, 2018