Rada Muzeum UW

  |   Rada Muzeum UW

Przew. Prof. Juliusz Chrościcki

  Uczeń profesorów Michała Walickiego Jana Białostockiego, studia 1959-64, doktorat 1971, habilitacja 1981. Prodziekan i dziekan Wydziału Historycznego UW. Kierował Centre de la Civilisation Polonaise na...

Dalej
14 grudzień
0
  |   Rada Muzeum UW

Wiceprzew. Prof. Elżbieta B. Zybert

  Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert zajmuje się problemami współczesnej bibliologii i informacji naukowej. Pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Biblilogicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008...

Dalej
13 grudzień
0