Muzeum UW

Dr Janusz Rudziński

  |   Pracownicy

tel. kontaktowy: 22 55 20 107
e-mail: jrud@adm.uw.edu.pl

Kustosz muzealny. W Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego od 1995 r. W 1979 r. ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1984-1994 pracownik naukowy w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W 1994 r. obronił pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W 2014 r. ukończył Podyplomowe Studium Muzealnicze na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane publikacje:

Wzory osobowe w niektórych polskich czasopismach Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1982, nr 1.

Odzwierciedlenie hierarchii wartości w wypowiedziach prasowych. Kilka uwag metodologicznych, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1986, nr 4.

Wzory osobowe polityków w „Gazecie Ludowej” i „Głosie Ludu” przed wyborami do sejmu w 1947 r. Część I. Najczęściej propagowane cechy bohaterów, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1989, nr 3. Część II. Propagowane wzory pozytywne i negatywne, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1990, nr 1.

Św. Maksymilian Maria Kolbe jako wydawca i dziennikarz, [w:] W. Władyka (red.), Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1992, nr 3-4, s. 196-202.

Publicysta „Spraw Polaków” (Edmund Osmańczyk), [w:] W. Władyka (red.), Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1992, nr 3-4, s. 209-214.

Wzory osobowe polityków w prasie polskiej 1918-1939, jako osobny numer „Kwartalnika Historii Prasy Polskiej” 1993, nr 3.

Wobec hiszpańskiej wojny domowej, [w:] D. Nałęcz (red.), Nie szablą, lecz piórem. Batalie publicystyczne II Rzeczpospolitej, Warszawa 1993, s. 347-415.

Kronika 1991, 1992, 1993 [współautor].