Muzeum UW

Dr Przemysław Deles

  |   Pracownicy

tel. kontaktowy: 22 55 20 107

e-mail: Przemyslaw.Deles@adm.uw.edu.pl

 

Doktor historii. Autor kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Oficer Orderu „Pro Merito Melitensi” przyznanego przez Radę i Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego (2013), stypendysta Fundacji Lanckorońskich w Londynie (2007), stażysta w Parques de Sintra – Monte da Lua (Portugalia, 2014), brał udział w studium The Royal Collection Studies 2010 (Royal Collecting and Patronage in Britain).

 

Publikacja Joannici i ich związki z ziemiami polskimi, pod red. Przemysława Delesa i Przemysława Mrozowskiego otrzymała wyróżnienie nagrody Klio w kategorii edytorskiej i II nagrodę w konkursie „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba”.

 

Wystawy:

 • Sacrum Poloniae Iubileum 966-2016 (Zamek Królewski w Warszawie)

– Kurator, współautor scenariusza oraz katalogu.

 • Wokół maltańskiego krzyża (Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Zamek Królewski w Warszawie, Ambasada Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego)

– Kurator, komisarz organizacyjny, współautor scenariusza i katalogu,

pierwsza wystawa w Polsce poświęcona joannitom oraz polonicom na Malcie i w kolekcjach Zakonu Maltańskiego w Rzymie; Krzyż Oficerski Orderu „Pro Merito Melitensi” Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego

1) Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.) (Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie)
– Komisarz organizacyjny; SYBILLA w kategorii najlepsza wystawa historyczna

2) Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności
(Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie)
– Komisarz organizacyjny

3) „W blasku srebra…” Srebra z XVI–XIX wieku z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i współczesnej Polski ze zbiorów muzeów rosyjskich: Ermitażu w Sankt Petersburgu, Muzeów Moskiewskiego Kremla i Muzeum Historycznego w Moskwie
(Zamek Królewski w Warszawie)

– prezentacja multimedialna

10 dalszych wystaw – oferta edukacyjna

 

Najważniejsze publikacje:

 

Książki:

 • Władza i architektura. Siedziby monarchów i władz państwowych Europy – formy i funkcje (XV-XXI w.) pod red. Anny Czarnieckiej, Przemysława Delesa i Angeli Sołtys; Zamek Królewski w Warszawie, 2016 (publikacja polsko- i angielskojęzyczna,) | Redakcja Naukowa, koordynacja projektu
 • Sacrum Poloniae Iubileum 966-2016, Przemysław Deles i Przemysław Mrozowski; Zamek Królewski w Warszawie, 2016 | Katalog wystawy, Autor
 • Joannici i ich związki z ziemiami polskimi, pod red. Przemysława Delesa i Przemysława Mrozowskiego; Zamek Królewski w Warszawie, 2014 | Redakcja Naukowa, koncepcja i koordynacja projektu
 • The Orders of St John and Their Ties with Polish Territories, pod red. Przemysława Delesa i Przemysława Mrozowskiego; Zamek Królewski w Warszawie, 2014 | Redakcja Naukowa, koncepcja i koordynacja projektu

 

Artykuły naukowe w książkach

 

 • Rama V w Królestwie Polskim. Reakcje prasy warszawskiej na wizytę króla Syjamu (1897),
  [w:] Studia postkolonialne i nad kulturą i cywilizacją polską, pod red. K. Stępnika
  i D. Trześniowskiego, Lublin 2010 | Artykuł naukowy, Autor
 • Warszawa XIX wieku w opinii podróżników brytyjskich, [w:] Europejczyk w podróży 1850-1939, pod red nauk. E. Ihnatowicz i S. Ciary, Warszawa 2010| Artykuł naukowy, Autor
 • Warszawa XIX wieku w świetle wybranych relacji brytyjskich. Centrum, prowincja
  czy kolonia?
  , [w:] Prowincjonalizm w kulturze europejskiej, pod red. B. Płonki-Syroki
  i K. Marchel, Wrocław 2010 | Artykuł naukowy, Autor
 • Podróże oknem na świat. Kilka uwag o sposobach zbierania, przetwarzania
  i prezentowania informacji o ziemiach polskich na potrzeby angielskich przewodników turystycznych w XIX wieku
  , [w:] Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795–1918, pod red. K. Stępnika i M. Rajewskiego, Lublin 2008| Artykuł naukowy, Autor

 

Artykuły w pismach naukowych

 

 • Świątynie warszawskie doby zaborów w przekazach anglojęzycznych – rola, konteksty, znaczenie. Próba analizy, Almanach Warszawski, 2018, t. 11 | Artykuł naukowy
 • Brytyjczycy i Amerykanie o teatrze polskim lat zaborów, współautor Szymon Żuchowski, Pamiętnik Teatralny, 2017, nr 3 (263) | Opracowanie
 • Zamek Królewski oraz inne warszawskie i podwarszawskie rezydencje w brytyjskich relacjach podróżnych okresu zaborów. Część III: Wilanów, Belweder, Królikarnia, Mokotów, Kronika Zamkowa, 2013, nr. 1-2/65-66, s. 97-116 | Artykuł naukowy, Autor
 • Wystawa „Wokół Maltańskiego Krzyża”. Zamek Królewski w Warszawie, 19 października 2012 – 13 stycznia 2013, Kronika Zamkowa, 2013, nr. 1-2/65-66, s. 193-196 | Omówienie, Współautor
 • Zamek Królewski oraz inne warszawskie i podwarszawskie rezydencje w brytyjskich relacjach podróżnych okresu zaborów. Część II: Łazienki Królewskie, Kronika Zamkowa, 2012, nr. 1-2/63-64, s. 133-151 | Artykuł naukowy, Autor
 • Zamek Królewski oraz inne warszawskie i podwarszawskie rezydencje w brytyjskich relacjach podróżnych okresu zaborów. Część I: Zamek Królewski, Kronika Zamkowa, 2011, nr. 1-2/61-62, s. 185-208 | Artykuł naukowy, Autor
 • Mit Jana III i rzeczywistość Wilanowa Potockich w brytyjskiej literaturze podróżniczej okresu zaborów, Studia Wilanowskie, 2011, t. 18, s. 102-115 | Artykuł naukowy, Autor
 • Warszawa w angielskich przewodnikach Murraya po Imperium Rosyjskim z lat 1839 i 1865, „Rocznik Warszawski”, t. XXXIV, 2006| Artykuł naukowy, Autor
 • Polityczne uwarunkowania podróży królewicza Władysława Zygmunta Wazy po krajach Europy zachodniej w latach 1624–25, „Kronika Zamkowa”, nr 2/42/2001| Artykuł naukowy, Autor

 

Czasopisma:

 

 • Zamkowy drapacz chmur, Mówią Wieki, nr 9 (704), 2018
 • Serce Naczelnika, Mówią Wieki, nr 8 (691), 2017
 • Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, „Spotkania z Zabytkami”, 5-6, maj-czerwiec 2016
 • Zabytyj filantrop, „Nowaja Polsza”, nr 4 (63) 2005
 • Silezskie probliemy, „Nowaja Polsza”, nr 5 (64) 2005