Muzeum UW

Dyrektor Prof. dr hab Jerzy Miziołek

  |   Pracownicy

e-mail: jmiziolek@adm.uw.edu.pl

Kierownik Zakładu Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 2010 pełni funkcję dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Studia z zakresu historii sztuki i archeologii odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim (1973/1980), dodatkowa specjalizacja – archeologia wczesnochrześcijańska – w Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana w Rzymie (1980/1981). Prowadzi interdyscyplinarne badania nad kulturą artystyczną od późnego antyku po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem włoskiego renesansu i sztuki XVIII wieku. Jest autorem 8 książek, współautorem i redaktorem naukowym czterech innych książek i ponad 140 rozpraw, artykułów i recenzji, z których znaczna część została ogłoszona w językach angielskim i włoskim. Jego wykłady na UW koncentrują się na recepcji antyku w sztuce włoskiego renesansu i polskiego neoklasycyzmu oraz na roli odkryć archeologicznych w tworzeniu kultury artystycznej Europy.

 

Wybrane publikacje:

Książki:

1. Sol verus. Studia nad ikonografią Chrystusa w sztuce pierwszego tysiąclecia, Wrocław 1991
2. Soggetti classici sui cassoni fiorentini alla vigilia del Rinascimento, Warszawa 1996
3. Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich, redakcja naukowa wraz z M. Morka, Warszawa 2001
4. J. Miziołek in collaboration with P. Martyn, ed.: Falsifications in Polish collections and abroad, Warsaw 2001
5. Mity, legendy, exempla. Włoskie malarstwo świeckie epoki Renesansu ze zbiorów Karola Lanckorońskiego, Warszawa 2003
6. Ars et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, red. naukowa, Warszawa 2003, praca zbiorowa
7. Inspiracje śródziemnomorskie. Wizja antyku w sztuce Warszawy i innych ośrodków kultury dawnej Polski, Warszawa 2004
8. Uniwersytet Warszawski. Dzieje i tradycja, Warszawa 2005
9. Villa Laurentina. Arcydzieło epoki stanisławowskiej, Warszawa 2007
10. Kazimierz Chłędowski – pisarz i badacz kultury, redakcja naukowa wraz z J. Majem, Krosno 2007, praca zbiorowa
11. Muse, baccanti e centauri. I capolavori Della pittura pompeiana e la loro fortuna in Polonia, Varsavia 2010
12. Chopin among Artists and Scholars (together with Hubert Kowalski), Warsaw 2010
13. Pod opieką muz. Pałac Czartoryskich-Potockich. Siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (razem z Hubertem Kowalskim), Warszawa 2011
14. Fidiasz, Michał Anioł i inni. Królewska i uniwersytecka kolekcja odlewów gipsowych w Warszawie (redakcja naukowa razem z Hubertem Kowalskim), Warszawa 2012
15. Uniwersytet Warszawski i młody Chopin (razem z Hubertem Kowalskim), Warszawa 2013
16. Secrets of the Past. Czartoryski-Potocki Palace. Home of the Ministry of Culture and National Heritage (together with Hubert Kowalski), Warsaw 2014
17. Chopin e l’Italia (together with Wojciech Bońkowski and Leonardo Masi), Warszawa 2015
18. The Villa Laurentina of Pliny the Younger in an Eighteenth Century Vision, Rome 2015

 

Wybrane artykuły w językach obcych

1. Transfiguratio Domini’ in the apse at Mount Sinai and the symbolism of light, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, LIII, 1990, s. 42-60
2. ‘Europa and the winged Mercury’ on two cassone panels from the Czartoryski Collection, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, 56, 1993, s. 63- 74
3. The Lanckoronski collection in Poland, „Antichità Viva”, XXXIV, 3, 1995, s. 27–49
4. Il tabernacolo eucaristico di Giovanmaria Mosca detto il Padoveno per la cattedrale di Cracovia, „Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XXXVII, 2/3, 1993, s. 303–336
5. Florentina libertas: « Storia di Lucrezia romana e la cacciata del tiranno » sui cassoni del primo Rinascimento, „Prospettiva”, 83/84, 1996, s. 159-176
6. Meleagro, Diana e Atteone su un cassone fiorentino nel Museo Nazionale di Varsavia, „Bulletin du Musée National de Varsovie”, XXXVII, 1996, s. 15–66
7. Storia di Achille su due cassoni fiorentini dell’ultimo Trecento, „Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XLI, 1997, fasc. 3/4, s. 33- 67
8. The Queen of Sheba and Solomon on some Early-Renaissance Cassone Panels a pastiglia dorata, “Antichità viva”, XXXVI, 4, 1997, s. 6–23
9. Virgil with Panpipes. Observations on the Iconography of an Italian Panel from the Lanckoroński Collection, Cracow, „Fontes”, II, 3–4, 1999, s. 97–116.
10. The Story of Antiochus and Stratonice by a pupil of J. L. David: Józef Oleszkiewicz’s painting in the Lithuanian National Museum in Vilnius, „Bulletin du Musée National de Varsovie”, LX, 1999, nr 2–4, s. 122–141
11. Observations on the Artistic Geography of Italian Renaissance Domestic Painting, [w:] Revisiting Kunstgeographie, ed. by K. Murawska-Muthesius, Warsaw 2000, s. 107–116
12. L’ideale classico nelle raffigurazioni dei re di Polonia come capitani (secoli XVI–XVII), [w:] Il „perfetto capitano” immagini e realta (secoli XV–XVII). Atti dei seminari di studi Georgetown University a Villa „Le Balze” Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara 1995–1997, a cura di Marcello Fantoni, Roma 2001, s. 401–447.
13. Alcune osservazioni sulla storia di Amore e Psiche nella pittura italiana del Tre e Quattrocento, „Fontes”, III, 2001, 5–6, s. 133–154
14. „Exempla” di giustizia. Tre tavole di cassone di Alvise Donati, „Arte Lombarda”, 132, 2001, s. 72-89
15. Cassoni istoriati with „Torello and Saladin”: Observations on the Origins of a New Genre of Trecento Art in Florence, in: Italian Panel Painting of the Duecento and Trecento, ed. V. M. Schmidt, (Studies in the History of Art., vol. 61), New Haven and London 2002, s. 443-469
16. The Bishop Piotr Tomicki Chapel in the Cracow Cathedral, and Its Altarpiece Depicting „The Adoration of the Magi”, [w:] Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europaischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, hrsg. von D. Popp und R. Suckale, Nürnberg 2002, s. 385–394
17. The Odyssey cassone panels from the Lanckoroński collection: on the origins of depicting Homer’s epic in the art of the Italian Renaissance, “Artibus et Historiae”, 53 (2006), s. 57-88
18. The Awakening of Paris and the Beauty of the Goddesses: Two cassoni from the Lanckoroński collection, “Mitteilungen des Kunstistorischen Institutes in Florenz”, LI, 2007, s. 299-336
19. Virgil in the Basket and Mounted Aristotle: Two lettuccio paintings by Giovanni di Buonconsiglio from the Lanckoroński Collection, “Iconographica”, VII, 2008, s. 90-102
20. Orpheus and Eurydice: Three spalliera panels by Jacopo del Sellaio, “I Tatti Studies” (Harvard University Center for Italian Renaissance Studies), XII, 2008, s. 117-148
21. Reconstructing Antiquity in the 1770s: The Decoration of Pliny the Younger Villa Maritima in Count Stanislas K. Potocki’s Vision, in: Das Originale der Kopie. Kopien als Produkte und Medien der Transformation von Antike, ed. Tatjana Bartsch, Marcus Becker, Horst Bredekamp, Charlotte Schreiter, Berlin 2010, s. 223-245
22. I due capolavori di Henryk Siemiradzki: Le torce di Nerone e it Giudizio di Paride
ovvero it trionfo Venere, ,,Pegassus”, 12, 2010, s. 83-119
23. I decori e le storie dipinte sui cassoni,in: Virtu d’amore. Pittura nuziale nel Quattrocento fiorentino, a cura di Claudio Paolini, Daniela Parenti, Ludovica Sebregondi, Catalogo della mostra, Firenze 2010, s. 69-77

 

Hasła w Encyklopediach:

Hasła w Wielkiej Encyklopedii PWN – „Bellori Giovanni Pietro”, „Bianchi Bandinelli Ranuccio”, „Ficino Marsilio”, „Gregori Mina”, „Longhi Roberto”, „Morelli Giovanni”, „Pallucchini Ridolfo”, „Venturi Adolfo”, „Venturi Lionello”, „Neapol”, „Lombardia”, „Rzym”, „Sycylia”, „Umbria”, „Watykan”, „Wczesnochrześcijańska sztuka”, „Wenecja”.

Hasła w Encyklopedii Katolickiej KUL – „Liberale da Verona”, „Mantegna Andrea”, „Simone Martini”, “Michał Anioł”