historia Tag

  |   Aktualności

Uniwersytecki Wehikuł Czasu

11 czerwca 2016 r. teren kampusu głównego UW oraz fragment Krakowskiego Przedmieścia zostaną przeniesione w czasie o dwa stulecia, do lat 1816-1818, kiedy powstawała najstarsza...

Dalej
10 June