Muzeum UW

Pi

Józef Piłsudski i jego Uniwersytet

  |   Aktualności

Dnia 31 maja Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na piąte spotkanie z cyklu „Uniwersytet Warszawy”. Wykład pt. „Józef Piłsudski i jego Uniwersytet” wygłosi Adam Tyszkiewicz. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Jednocześnie dla gości zostanie otwarta tego dnia do godz. 19.00 ekspozycja muzealna.
Serdecznie zapraszamy!

 

Marszałek Józef Piłsudski odegrał niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego w okresie międzywojennym. Pierwsze kontakty z uczelnią nawiązał jeszcze podczas pierwszej wojny światowej, wielu akademików stanęło też u jego boku podczas polsko-bolszewickiego konfliktu zbrojnego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do historii stołecznego uniwersytetu przeszła uroczystość z 2 maja 1921 r., podczas której Piłsudski nadał uczelni insygnia, przywracając w ten sposób jej tradycyjne, akademickie symbole. Uniwersytet nie pozostał Piłsudskiemu dłużny i przyznał mu, jako pierwszemu w historii, tytuł doktora honoris causa. W kolejnych latach związki Marszałka z uczelnią uległy jednak osłabieniu. Wynikało to przede wszystkim z  podziałów politycznych wewnątrz warszawskiego środowiska akademickiego oraz nieprzychylnej polityki rządu sanacyjnego wobec autonomii uniwersytetu.

 

Nastawienie do postaci Marszałka zmieniło się w murach uniwersytetu po jego śmierci w 1935 r. Błyskawicznie wówczas zapadła decyzja o nadaniu uczelni nowej nazwy – Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zmarłego zaczęto upamiętniać licznymi dziełami sztuki; także wiele uczelnianych budynków oraz przedsięwzięć uzyskało jego imię. Uwielbienie okazywane Piłsudskiemu na Uniwersytecie przerodziło się pod koniec lat trzydziestych w jego nieformalny, forsowany przez Sanację kult dostrzegalny aż do wybuchu drugiej wojny światowej.

 

Program prelekcji (czerwiec-wrzesień)

  • 28 czerwca, godz. 16.30, zbiórka przy kościele św. Krzyża,
    Adam Tyszkiewicz, „Uniwersytet w kościele”. Warszawskie świątynie w życiu Alma Mater (spacer)
  • 26 lipca, godz. 16.30, zbiórka przy Bramie św. Honoraty Cmentarza Powązkowskiego, Adam Tyszkiewicz, „Stare Powązki – uniwersytecka nekropolia” (spacer)
  • 30 sierpnia, godz. 16.30, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Krzysztof Mordyński, „Atlanci i tancerki. Pałac Tyszkiewiczów-Potockich – Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego” (wykład połączony ze spacerem)
  • 27 września, godz. 16.30, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich,
    Krzysztof Mordyński, „Gabinety naukowe Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego”