Muzeum UW

Mgr Krzysztof Mordyński

  |   Pracownicy

tel. 22 55 20 107
e-mail: kk.mordynski@uw.edu.pl

 

Absolwent Instytutu Historii UW, doktorant Instytutu Sztuki PAN, ukończył Podyplomowe Studium Muzealnicze przy Instytucie Historii Sztuki UW. Autor wystaw o profilu historycznym, artykułów naukowych i popularnonaukowych, zajmuje się historią urbanistyki i architektury Warszawy. W 2019 roku otrzymał nagrodę Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego przyznawaną najlepszym wykładowcom.

Wybrane wystawy (autor scenariusza):
– „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu” (od 18.01.2016), wystawa stała Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego;
Wyróżnienie w konkursie „Wierzba. Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Roku”;
– „Architektura Polski niepodległej. Idea w przestrzeni miasta wczoraj i dziś”, (19.05.2012 – 15.12.2012), Muzeum Niepodległości w Warszawie;
– „Mazowsze w czasach Chopina”, (14.05.2010 – 10.10.2010), Muzeum Niepodległości w Warszawie;
Wyróżnienie w konkursie „Wierzba. Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Roku”;
– „Stadion X-lecia. Wydarzenia – ludzie – emocje”, (11.08.2008 – 15.10.2008), Muzeum Warszawskiej Pragi;
– „Z Orłem Białym przez wieki” (8.05.2007) wystawa stała Muzeum Niepodległości w Warszawie;
Wyróżnienie w konkursie „Wierzba. Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Roku”;

 

Wybrane publikacje:
Percepcja wystawy a kształtowanie przestrzeni ekspozycyjnej, „Muzealnictwo” 2015, nr 56, s. 149-158;
Kompozycja, hierarchia, ideologia. Socrealistyczna przebudowa Warszawy według koncepcji jedności urbanistycznej miasta, „Biuletyn Historii Sztuki” 2014, nr 3, s. 535-557;
„Studiowaliśmy Witruwiusza”. Socrealistyczna architektura w Warszawie i problem „klasycyzmu”, w: W kręgu antycznych fascynacji, red. H. Kowalski, A. Bińkowska, M. Przybyszewska, Warszawa 2013, s. 75-94;
Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa i jej „wychowawcza rola”: ideologia – budowa – propaganda sukcesu, w: Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, red. Paweł Knap, Szczecin 2013;
Architektura Polski niepodległej. Idea w przestrzeni miasta wczoraj i dziś, Warszawa 2012, opracowanie: Krzysztof Mordyński, projekt graficzny: Mateusz Ryszkowski;
Muzeum, gość i przestrzeń. Potrzeby muzealnych gości a funkcje i sposoby kształtowania pozaekspozycyjnej przestrzeni muzealnej, „Muzealnictwo” 2012, nr 53, s. 102-108;
Dziennik Pracowni MDM – nowo udostępnione źródło do badań nad dziejami Warszawy, „Niepodległość i Pamięć” 2011, nr 34, s. 7-54;
Inspiracja florencką Galerią Uffizi w projekcie Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, „Kronika Warszawy” 2011, nr 145, s. 110-123.

 

Wybrane konferencje:
– 26.10.2012 Konferencja „Antyk 2.0 czyli ile antyku jest we współczesności”, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;
– 18-20.2010 Konferencja „Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej” – IPN Szczecin, Szczecin;
– 6-7.10.2009 Konferencja „European cities within the period of the World War II´s end up to the Cold War´s end (1945 – 1989)”, Archiwum Miejskie w Pradze, Praga, Czechy.