Muzeum UW

Mgr Aleksandra Stępień-Dąbrowska

  |   Pracownicy

tel. 22 55 20 107

e-mail: aleksandra.stepien-dabrowska2@adm.uw.edu.pl

Absolwentka historii sztuki UW. Popularyzatorka i badaczka architektury XX wieku – ze szczególnym uwzględnieniem architektury Warszawy. Prezeska stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim, zajmującego się chaosem wizualnym w polskich miastach. W 2017 roku wyróżniona stypendium artystycznym m.st. Warszawy. W 2019 roku nominowana w w plebiscycie Osobowości 25lecia miesięcznika „Architekturamurator (Kategoria: Publicystyka i krytyka architektoniczna).

Wybrane publikacje:

Mity o city. Warszawa w poszukiwaniu swojego centrum [w:] Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka, pod red. Lidii Klein, Warszawa 2013.

Tu był budynek. Problemy oswajania architektury lat 60. a polityka outdoorowa na przykładzie pawilonu Cepelii Zygmunta Stępińskiego [w:] Modernizm w architekturze Warszawy lat 60., pod red. Pauliny Świątek, Warszawa 2013.

Budując nową tożsamość miasta. Problematyka pamięci i nowoczesności w kształtowaniu Trasy W-Z i Mariensztatu [w:] Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, pod red. Pawła Knapa, Szczecin 2013.

Między rekonstrukcją a interpretacją. O warszawskiej architekturze Zygmunta Stępińskiego z lat 1945-1952 [w:] Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura XX wieku w Polsce, pod red. Agnieszki Zabłockiej-Kos, Wrocław, 2011.

Wybrane konferencje:

2018, Warszawa: konferencja naukowa „Konstrukcje nowej Polski. Projektowanie, budowanie, obrazowanie” (Wydział Zarządzania Kultury Wizualnej ASP), Tożsamość zapożyczona. Architektura nowego warszawskiego city po 1989 roku.

2012, Warszawa: seminarium „Modernizm w architekturze Warszawy lat 60. – perspektywy ochrony konserwatorskiej” (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków), Tu był budynek. Problemy oswajania architektury lat 60. a polityka outdoorowa na przykładzie pawilonu Cepelii Zygmunta Stępińskiego.

2011, Kraków: konferencja naukowa „Miasto (post)socjalistyczne: przestrzeń władzy” (Instytut Wschodnich Inicjatyw), Mitologie pierwszych lat odbudowy Warszawy, czyli o genezie miasta socjalistycznego.

2010, Szczecin: konferencja naukowa „Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej” (IPN), Budując nową tożsamość miasta – problematyka pamięci i nowoczesności w kształtowaniu Mariensztatu i Trasy W-Z.

2009, Wrocław: konferencja naukowa „Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura XX wieku w Polsce” (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki), Między rekonstrukcją a interpretacją. O warszawskiej architekturze Zygmunta Stępińskiego z lat 1945-1952.

Cykle popularyzatorskie:

– 2018, wykłady „Dziedzictwo UNESCO. Architektura XX wieku” (Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa)

– 2016, wykłady „Architektura współczesna dla opornych” (Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa)

– 2015, spacery „Transformacje. Wokół Warszawy lat 90.” (Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa)