Muzeum UW

Mgr Małgorzata Przybyszewska

  |   Pracownicy

Muzeum UW
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
Sekretariat: 22 55 20107
Faks: 22 55 21547

e-mail: mprzybyszewska@adm.uw.edu.pl

Absolwentka kulturoznawstwa cywilizacji śródziemnomorskiej w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (dziś: Wydział „Artes Liberales”) na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Podyplomowych Studiów Edytorskich w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

 

Doświadczenie zawodowe:
2013 – obecnie: współpraca z Fundacją „Nasza Historia”
2012 – obecnie: asystent muzealny w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
2011: prowadzenie zajęć muzealnych z młodzieżą szkolną w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
2010 – obecnie: współpraca z redakcją czasopisma „Spotkania z Zabytkami” oraz Fundacją HEREDITAS przy redagowaniu tekstów do druku i internetu

 

Stypendia, staże, praktyki i szkolenia:
10.2015: Warsztat „Badania proweniencyjne dzieł sztuki”, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
01.2014: Szkolenie „Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)”, NobleProg
10.2013: Szkolenie „Digitalizacja materiałów archiwalnych”, Narodowe Archiwum Cyfrowe
06.2013: Szkolenie z zakresu digitalizacji w muzeach, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
11.2011: kurs ECHOCAST dotyczący doskonałej obsługi klienta – pilotażowy program Akademii Zarządzania Muzeum w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
07.2011: kurs audiodeskrypcji (opisu świata na potrzeby osób niewidomych) z ukierunkowaniem na opis ekspozycji muzealnej – w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
04.2011: stypendium naukowe w Londynie – The Robert Anderson Research Charitable Trust
10.2008: praktyki w Muzeum Narodowym w Warszawie, Dział Ceramiki i Szkła
09.2007, 09.2008: praktyki w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami w Warszawie

 

Publikacje:
2012
Odlewy gipsowe brązów starożytnych w zbiorach warszawskich: „Auriga delficki” w Muzeum Łazienki Królewskie i kopie brązów szczecińskich w Muzeum Narodowym w Warszawie, w: Fidiasz, Michał Anioł i inni. Królewska i uniwersytecka kolekcja odlewów gipsowych w Warszawie, red. Jerzy Miziołek, Hubert Kowalski, Warszawa 2012
Wilanowskie nabytki, [w:] „Spotkania z Zabytkami”, nr 11-12, listopad-grudzień 2012, s. 57-59.
Michał Anioł w Warszawie, [w:] „Spotkania z Zabytkami”, nr 7-8, 2012, ss. 52-53.
Spotkania z Sycylią na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] „Diagonali”, nr 1, 2012 [czasopismo internetowe, dostęp: http://www.demusica.pl/?Pismo_Diagonali, bez odrębnej numeracji stron] 2011
Fenomen Amalfi. Morska republika pomiędzy Wschodem a Zachodem, [w:] „Omphalos”, pismo uczelniane Koła Śródziemnomorskiego przy Uniwersytecie Warszawskim , nr 1/2011 (1), ss. 65-70.
Zakopane – pępek świata, [w:] „Spotkania z Zabytkami”, nr 11-12, listopad-grudzień 2011, ss. 58-59.
Muzeum nowoczesne, [w:] „Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, maj-czerwiec 2011, s. 64.
2010
Od włoskiej ryciny do polskiej porcelany (wędrówka osiemnastowiecznych wedut z antycznymi ruinami rzymskimi), [w:] H. Kowalski, K. Gutkowski, A. Bińkowska (red.), „Zeszyty Archeologiczne i Humanistyczne Warszawskie”, nr 2, Antyk, antyk! Kulturowa tradycja antyku od epoki baroku do postmodernizmu, Warszawa 2010.
Słynne budowle w warszawskich Włochach, [w:] „Spotkania z Zabytkami. Specjalnie dla szkół”, 2010, s. 24-27.
Wrocław bez barier, [w:] „Spotkania z Zabytkami”, nr 9-10, 2010, s. 61.
Dzieło sztuki na dawnej fotografii, [w:] „Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, 2010, ss. 22-27 (o wystawie w MNW)