Muzeum UW

01

O uniwersyteckich noblistach słów kilka

  |   Aktualności

Spotkanie poświęcone trzem postaciom z grona laureatów Nagrody Nobla związanych z Uniwersytetem Warszawskim: Sienkiewiczowi, Miłoszowi i Hurwiczowi, odbyło się w Sali Balowej uniwersyteckiego pałacu Tyszkiewiczów-Potockich 21 czerwca 2017 r.

 

Komentarza dyrektora Muzeum, prof. dr. hab. Jerzego Miziołka, do wystawy poświęconej noblistom, której otwarciu towarzyszyła konferencja, można wysłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia.

 

O Henryku Sienkiewiczu, który otrzymał literacką Nagrodę Nobla w 1905 r., opowiadał prof. dr hab. Jan Tomkowski z Instytutu Badań Literackich PAN. Punkt wyjścia wykładu stanowiła korespondencja pisarza – imponujący zbiór 15 tysięcy listów, z których zachowała się do dziś jedna piąta. W opinii prof. Tomkowskiego można scharakteryzować je jako pierwszy przykład listów literata – człowieka XX wieku, z całą specyfiką nowego, współczesnego spojrzenia na świat. Tym bardziej warto byłoby zrealizować projekt całościowego opracowania zbioru korespondencji Sienkiewicza i udostępnienia go w internetowym korpusie.

 

Działalność Leonida Hurwicza, który wraz z Erikiem S. Maskinem i Rogerem Myersonem otrzymał w 2007 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii, przybliżył prof. dr hab. Tomasz Żylicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Hurwicz na UW ukończył prawo w 1938 r., ale późniejsze studia w London School of Economics i w Stanach Zjednoczonych poświęcił ekonomicznej analizie rynku. Współtworzona przez niego teoria wdrażająca systemy matematyczne w procesy gospodarcze pomogła określić skuteczne mechanizmy rynkowe – jej podstawowe założenia przedstawił zebranym prof. Żylicz.

 

Związki Czesława Miłosza, uhonorowanego Nagrodą Nobla w 1980 r., z Uniwersytetem Warszawskim przedstawił prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk z Wydziału Polonistyki UW. Chociaż Miłosz nie jest absolwentem uczelni, bo krótko studiował w Warszawie, a edukację kontynuował w Wilnie, to wspomina warszawski okres w swoich tekstach. Pobyt w stolicy dał mu możliwość nawiązania nowych kontaktów, literackiego rozwoju. Z kolei w trakcie II wojny światowej pracował jako woźny w uniwersyteckiej bibliotece, dzięki czemu miał swobodny dostęp do książek.

 

Po konferencji otwarto dwujęzyczną, polsko-angielską wystawę przybliżającą sylwetki sześciorga noblistów: Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza, Leonida Hurwicza, Menachema Begina i Józefa Rotblata, a także Marii Skłodowskiej-Curie, która nie była co prawda studentką Uniwersytetu, ale otrzymała tytuł profesora honorowego. Choć niektórzy z nich związani są z uczelnią wyłącznie studiami odbytymi w jej murach, podczas gdy cała ich późniejsza kariera naukowa czy literacka miała miejsce w innych krajach, wszyscy ci nobliści pozostają na zawsze w annałach Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawa plenerowa przy Krakowskim Przedmieściu 32 czynna była do 11 lipca.

 

Projekt „Ekspozycje jubileuszowe, konferencje naukowe i wykłady publiczne z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego” finansowany w ramach umowy 991/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.