Wiceprzew. Prof. Elżbieta B. Zybert

  |   Rada Muzeum UW

Wiceprzew. Prof. Elżbieta B. Zybert

  Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert zajmuje się problemami współczesnej bibliologii i informacji naukowej. Pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Biblilogicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008...

Dalej
13 grudzień
0