„Muzea uczelniane. Katalog” z pierwszą nagrodą w konkursie „Wierzba”!