Muzeum UW

ksiazka_fot_M_Bogacki

Powstaje pierwszy katalog zbiorów polskich muzeów uczelnianych

  |   Aktualności

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, do którego członków należy Muzeum UW, opracowuje katalog, w którym zaprezentowany zostanie wybór eksponatów pochodzących z akademickich jednostek muzealnych z całej Polski. Publikacja będzie bazą wiedzy o muzeach funkcjonujących przy uniwersytetach, politechnikach, akademiach i innych szkołach wyższych, a zarazem przekrojową prezentacją dziedzictwa akademickiego w całej jego złożoności (od dzieł sztuki, artefaktów i dokumentów przez zabytki techniki po okazy przyrodnicze).

Realizacja katalogu jest możliwa dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przyznał dofinansowanie na projekt „Muzea Uczelniane. Katalog zbiorów” ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach priorytetu Wspieranie działań muzealnych na rok 2017. Instytucją koordynującą projekt ze strony MKiDN jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Założeniem projektu jest dotarcie z publikacją do przedstawicieli środowiska muzealników akademickich i zwiększenie wzajemnej świadomości posiadanych zbiorów – co będzie także istotnym aspektem listopadowej konferencji Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, mającej służyć prezentacji jednostek różnego typu. Równie ważne jest jednak udostępnienie online elektronicznej wersji katalogu, tak aby wszyscy zainteresowani tematyką mogli sięgnąć do tego przewodnika po akademickim dziedzictwie. Więcej informacji o publikacji pojawi się na stronie: www.muzeauczelniane.pl.

 

 

Fot. ilustracyjna: Miron Bogacki