RADA MUZEUM UW

Przew. Prof. Juliusz Chrościcki
Uczeń profesorów Michała Walickiego Jana Białostockiego, studia 1959-64, doktorat 1971, habilitacja 1981. Prodziekan i dziekan Wydziału Historycznego UW. Kierował Centre de la Civilisation Polonaise na Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne (1994-98). Prof. zwyczajny w Instytucie Historii Sztuki UW do 31 XII 2012. Autor publikacji o Warszawie i sztuce europejskiej nowożytnej. Redaktor naczelny półrocznika ,, Barok”, redaktor : ,, Rocznika Historii Sztuki” i ,, Perspective.Revue de l’INHA”. Przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN ( trzecia kadencja). Długoletni członek rad muzealnych: Zamku w Wersalu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Pałacu w Wilanowie. Członek towarzystw naukowych zagranicznych i polskich m.in.: WTN i GTN.

 

Wiceprzew. Prof. Elżbieta B. Zybert
Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert zajmuje się problemami współczesnej bibliologii i informacji naukowej. Pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Biblilogicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku jest dziekanem Wydziału Historycznego, wcześniej prodziekanem ds studenckich Wydziału Historycznego.

 

Prof. Alojzy Z. Nowak

 

Prof. Wojciech Tygielski

 

Dr Elżbieta Łojko

 

Mgr inż. Jerzy Pieszczurykow

 

Mgr inż. Barbara Siedlicka

 

Dr hab. Jolanta Talbierska