WIRTUALNY SPACER

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wirtualny spacer. Rozpoczynamy go od wejścia do pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, który jest siedzibą Muzeum UW. Przez hol pałacu dostajemy się do położonej na pierwszym piętrze Sali Bilardowej, gdzie rozpoczyna się wystawa muzealna. Główna część ekspozycji znajduje się w Sali Stołowej, sąsiadującej z Salą Bilardową. Na tym samym piętrze znajdziemy Salę Balową i Salę Narożną. Wirtualny spacer kończymy w Sali Kolumnowej znajdującej się na parterze należącego do Wydziału Historycznego UW Gmachu Pomuzealnego.

Fotografia przedstawia górną część środkowej części fasady pałacu. Na zdjęciu znajdują sie okna pierwszego i drugiego piętra oraz zwieńczenie fasady skąłdające się z dwóch lwów opierających się o tarczę herbu rodziny Potockich. Herb Potockich to krzyż o dówch i połowie dolnego ramienia. Tarcza herbowa jest zwieńczona koroną hrabiowską z pióropuszem