Muzeum UW

Dyrektor Dr hab. Hubert Kowalski

  |   Pracownicy

tel. kontaktowy: + 48 698 637 179,
e-mail: hkowalski@adm.uw.edu.pl

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych m.in. w „Roczniku Warszawskim”, „Kronice Zamkowej” i „Kontekstach”. Zajmuje się recepcją kultury artystycznej starożytnej Grecji i Rzymu w sztuce polskiej XVIII i XIX wieku. Opiekun koła Naukowego Recepcji Antyku – Ars Antica w Instytucie Archeologii UW. Koordynator projektu Wisła – interdyscyplinarne badania dna rzeki. Inicjator ustawienia gipsowego posągu Uranii na kampusie UW. Stypendysta Miasta st. Warszawy w latach: 2010 i 2011 i 2012, Fundacji Lanckorońskich w Rzymie, Instytutu Warburga w Londynie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Twórczości w dziedzinie „Opieka nad zabytkami” w 2014 r. Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, wiceprezes Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych.

 

Najważniejsze publikacje:

– Dzieje pierwszego artystycznego zamówienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Cykl malarski w Chambre des Seigneurs, Kronika Zamkowa, t. 42, 2001, s. 137 – 166.

– Nieznany relief klasycystyczny w Gimnazjum Realnym (Szkole Głównej), [w:] Ars et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, red. J. Miziołek, Warszawa 2003.

– Antyczne tradycje w dekoracji rzeźbiarskiej gmachów Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim, Warszawa 2008.

– Chopin among artists and scholars, Warszawa 2010, (razem z Jerzym Miziołkiem).

– The history of regal and university collection of plaster casts in Warsaw, Plaster Casts of the Works of Art. History of Collections. Conservation. Exhibition. Practice, red. W. Marcinkowski, T. Zaucha, Kraków 2010, s. 37 – 51.

– Pod opieką muz. Pałac Czartoryskich-Potockich. Siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (razem z Jerzym Miziołkiem), Warszawa 2011

– Fidiasz, Michał Anioł i inni. Królewska i uniwersytecka kolekcja odlewów gipsowych w Warszawie (redakcja naukowa razem z Jerzym Miziołkiem), Warszawa 2012

– Uniwersytet Warszawski i młody Chopin, Warszawa 2013, (razem z Jerzym Miziołkiem).