Muzeum UW

Wiceprzew. Prof. Elżbieta B. Zybert

  |   Rada Muzeum UW

 
Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert zajmuje się problemami współczesnej bibliologii i informacji naukowej. Pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Biblilogicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku jest dziekanem Wydziału Historycznego, wcześniej prodziekanem ds studenckich Wydziału Historycznego.