Muzeum UW

Wykład „Warszawska Szkoła Matematyczna 1918-1939”

  |   Aktualności, Spotkania

31 października Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Uniwersytet Warszawy. Europejskie tradycje uczelniane”. Tym razem wykład pt. Warszawska Szkoła Matematyczna 1918-1939 wygłosi prof. dr hab. Stefan Jackowski (Wydział MIMUW). Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Jednocześnie dla gości zostanie otwarta tego dnia do godz. 19.00 ekspozycja muzealna.

 

Wprowadzenie w temat wykładu:

 

Gdy Polska odzyskiwała niepodległość po rozbiorach, trzech młodych matematyków, którzy znaleźli się w Warszawie: Zygmunt Janiszewski, Stefan Mazurkiewicz i Wacław Sierpiński, stworzyło wizjonerską koncepcję dołączenia do światowej czołówki badań matematycznych. Ich plan polegał na podjęciu rodzącej się wówczas  tematyki z zakresu logiki matematycznej, teorii mnogości i topologii, a także prekursorskim pomyśle stworzenia pierwszego w świecie specjalistycznego czasopisma matematycznego „Fundamenta Mathematicae”, publikującego prace z tych dziedzin. W krótkim czasie zdołali oni przyciągnąć wielu utalentowanych studentów, a także poważnych zagranicznych autorów do nowego czasopisma. Seminarium Matematyczne przy ul. Oczki 3, z bogatą biblioteką,  stało się mekką polskich matematyków. W latach 1918-1939 doktorat z matematyki na UW otrzymało ok. 40 osób, z których co najmniej 1/3 to uczeni, których osiągnięcia do dziś znane są w całym matematycznym świecie. Matematyka warszawska wiele zawdzięczała  bliskim kontaktom z ośrodkiem we Lwowie, którego naukowym przywódcą był charyzmatyczny Stefan Banach. W wykładzie prześledzimy drogę, która w latach 1918-1939 doprowadziła warszawską matematykę z niebytu do światowego poziomu, oraz o tym, jak pogarszająca się w latach 30. XX wieku atmosfera w Europie, a następnie II wojna światowa zniszczyły warszawską szkołę, którą po wojnie z mozołem próbowali odbudować ci nieliczni, którzy przeżyli i pozostali w kraju.