Muzeum UW

5p

Wystawa „Dwie dekady z dziejów Uniwersytetu Warszawskiego, 1811-1821, 2003-2013”. – budynek Starej Biblioteki Uniwersyteckiej.

  |   Wystawy

 
 
 
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wystawę “Dwie dekady z dziejów Uniwersytetu Warszawskiego, 1811-1821, 2003-2013”. Gmach Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Wystawa będzie czynna do 20 czerwca br. Wstęp bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
 
Rok 1811 przyniósł kilka prawdziwie wiekopomnych wydarzeń na polu edukacji i tworzenia wizji uprawiana nauki w Warszawie. Powołano do życia Szkołę Nauk Administracyjnych, która wraz z ustanowioną w 1808 roku Szkołą Prawa stanowiła jeden dwuwydziałowy fakultet akademicki. W 1811 roku, dla utworzonej dwa lata wcześniej Szkoły Lekarskiej założono Ogród Botaniczny przy Pałacu Kazimierzowskim. W maju tegoż samego 1811 roku również sam Pałac Kazimierzowski był zaadaptowany przez Stanisława Kostkę Potockiego i Izbę Edukacyjną Księstwa Warszawskiego na pomieszczenie tworzonej od 1808 roku wyższej uczelni. 00004 Na reprodukowanych na tej wystawie rycinach i dokumentach pochodzących z dawnych zbiorów Potockiego odnajdujemy nazwę „Université de Varsovie” i staranne rozplanowane sale Pałacu Kazimierzowskiego, w którym miał być ulokowany. W ten sposób w 1811 roku, dzięki ministrowi Potockiemu, zapadła wiekopomna decyzja o ulokowaniu uczelni na terenach dawnej, letniej rezydencji królewskiej, zwanej Villa Regia. W latach 1811-1821 powstało sześć kolejnych gmachów, które do dziś stanowią zespół zabytkowy Uniwersytetu Warszawskiego będący jednym z najpiękniejszych zakątków Warszawy. Ryciny ukazujące Uniwersytet Warszawski sprzed 200 lat wraz z portretami profesorów, wybitnych absolwentów i rozmaitymi dokumentami dotyczącymi wspomnianej dekady stanowią podstawę pierwszej części wystawy.
 
Na drugą część naszej wystawy składają się materiały ikonograficzne tworzące opowieść o dekadzie dopiero minionej, która ciągle jest obecna w naszych myślach i której dokonania napełniają nas nie tylko dumą, ale pozwalają też wierzyć w rosnące, międzynarodowe znaczenie Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza narracja dotyczy starego kampusu przy Krakowskim Przedmieściu, gmachu lingwistyki na Powiślu i nowych kampusów na Ochocie. W przypadku pierwszego z nich chodzi o przywrócenie do dawnej świetności (Sala Kolumnowa) lub nowoczesną adaptację (Stary BUW); w przypadku nowych kampusów i budynku na Powiślu nasza opowieść dotyczy architektonicznych struktur i przestrzeni, w których uprawiana jest nowoczesna nauka stosująca najnowsze technologie. W opowieść o architekturze i o uprawianiu nauki – od genetyki poprzez chemię do archeologii – wplatamy narrację o ludziach, którzy ją tworzą. Nie ogarnęliśmy wszystkich tematów, prezentujemy zaledwie ich skromny wybór, który jest wszakże czymś w rodzaju hymnu radości i próbą opisania Uniwersytetu Warszawskiego w latach, w których obchodzi on swoje 200-lecie.
 
Fryderyk Skarbek tak pisał o roli, jaką pierwszy Uniwersytet odegrał w intelektualnej transformacji Warszawy: „Istnienie Uniwersytetu naszego otworzyło dla ludzi nabytej już wiedzy, a chciwych rozwoju takowej, obszerne stosunki towarzyskie. […] To ciągłe obcowanie z sobą, ludzi specjalnym umiejętnościom oddanych, wpłynęło niemało na gruntowne ich wykształcenie przy obznajamianiu się z przedmiotami im obcymi i przyczyniało się do szerzenia wszechstronnego oświaty”. To dzieło szerzenia oświaty i entuzjastyczne uprawianie nauki pozostaje również dziś celem głównym i misją Uniwersytetu.
 
Serdecznie zapraszamy!